Иргэд, олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл групп
Гамшгийн үед цугларах талбай /Улаанбаатар хот/
created 2019/04/24 14:15:15 : Update 2020/12/02 12:13:34
Map Display
Улаанбаатар хотын гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх, иргэд, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заагдсан түр цугларах 111 талбайн байршлын мэдээллийг энэ зурагт харуулав.
Монгол Улсад 2018 онд бүртгэгдсэн газар хөдлөлтийн мэдээлэл
created 2019/01/10 16:19:33
Map Display
Энд зөвхөн магнитуд 3.5-аас дээш газар хөдлөлтийн мэдээлэл бүртгэгдсэн.
< 1 >